Već duže od 100 godina Wieland Electric GmbH je među vodećim njemačkim tvrtkama za proizvodnju sklopne opreme. Ova multinacionalna kompanija sa sjedištem u Bambergu je vodeći proizvođač na području konektorskih tehnologija u zgradarstvu i industriji. Jezgra i glavna orijentacija tvrtke su proizvodi za sigurnu električnu konekciju poput raznih vrsta konektora i rednih stezaljki.

WIELAND

Provjerite partnera: www.wieland-electric.com